Takdim

Prof. Dr. Talip Küçükcan
Genel Yayın Yönetmeni

21. yüzyıla girilmiş olmasına ve demokrasi kültürünün kurumsallaşarak yaygınlaşmasına rağmen dünyanın çeşitli bölgelerinde sivil siyasete müdahale girişimlerine tanıklık ediyoruz. Bir tataftan değişen jeopolitik dengelerin sonucu ortaya çıkan yeni aktörlerin küresel güç rekabetine katılımı, diğer yandan hegemon güçlerin yeni sınamalar karşısında eski oyun kurucu rollerindeki aşınma, çıkar çatışmalarını daha çetin bir hale getirmektedir.

Yeni dünya düzeni arayışı sürecinde demokrasi ve insan hakları savunuculuğunu üstlenmiş bulunan güçlerin kendi çıkarları için küresel ilkelerin çiğnenmesine seyirci kaldıkları, hatta demokrasi ve anayasal kurumların askıya alınmasına göz yumdukları, zaman zaman bu amaçla yapılan müdahalelere destek verdikleri görülmektedir. Bunun son çarpıcı örneklerinden biri de Türk milletinin onurlu duruş ve müdahalesi ile başarısızlığa mahkum edilen 15 Temmuz 2016 darbe girişimi olmuştur. Ortak Hafıza Dergisi bu bağlamda hem geçmiş dönemlerde hem de yakın tarihte, Türkiye başta olmak üzere, farklı ülkelerde meşru yönetimlere, demokrasilere, milli iradeye, sivil siyasete, demokrasi ve insan hakları arayışlarına yapılan doğrudan veya dolaylı müdahalelere ilişkin bir bilgi birikimi ve hafıza oluşturmayı ve bunu kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır.

Hibrid savaşların ve güç mücadelelerin yaşandığı günümüzde konvansiyonel askeri darbelere ekonomik, siber, jeopolitik, teknolojik saldırılar, vekalet savaşları ve yeni örgütlenmeler ile müdahaleler de eklenmiştir. Bu gelişmeler küresel güç rekabetinde demokrasilere yönelik tehditlerin hangi boyutlara ulaşabileceğini göstermektedir. Ortak Hafıza Dergisi bu gelişmelere dikkat çekmekle kalmayıp demokrasilerin askıya alınmasının siyasi, ekonomik, sosyal ve psikolojik maliyetlerini, toplumsal hafı- zada bıraktığı izleri, medya ve ideolojik tercihlerin siyasete müdahaleleri yansıtma biçimlerini derinlemesine ele alıyor.

Ortak Hafıza Dergisi’nin bu sayısı özgün araştırma makaleleri yanında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank ile yapılan özel bir mülakatı ihtiva ediyor. Bekir Bilgiç, Abdullah Tok ve Şahika Akın Türkiye’de yaşanan darbelerin medyada nasıl yansıtıldığına yoğunlaşıyor. Murat Yiğit küresel güçlerin Afrika’daki darbe ve dış müdahalelerine yoğunlaşıyor. Kadir Üstün ABD’nin darbeler ile sınavını yorumluyor. Sacit Yarımoğlu Türkiye’de sağ akımların 27 Mayıs Darbesi’ne bakışını değerlendiriyor. Nur Özkan Erbay bir kült terör örgütü olarak FETÖ ve 15 Temmuz Darbe Girişimi’ni analiz ediyor. Rabia Zamur Tuncer 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin mekan ve bellek üzerindeki izleklerini ele alıyor. Büşra Dere 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin psikolojik etkilerini yorumluyor. Nedim Şener FETÖ’nün askeri öğrenci yapılanmasını analiz ediyor. Arzu Şahin darbe girişimi gecesi şehit olan iki kah- ramanın hayat hikayesini anlatıyor. İhsan Kabil “On5Sıfır7 Darbe Filmleri Haftası” üzerine gözlemlerini paylaşıyor.

Ortak Hafıza Dergisi’ne makale, analiz ve yorumları ile katkıda bulunan yazarlara, özel mülakatı ile dergiyi zenginleştiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a isimleri dergi künyesinde yer alan Yayın Kurulu ve Danışma Kurulu üyelerine teşekkür ediyorum.

1. Sayıyı İndirin
2. Sayıyı İndirin

İletişim